Nu är det dags att starta med iPads i förskoleklass :)

Har fått möjligheten att jobba med 2 förskoleklasser när de ska få starta med iPads i ASL. Tanken är att vi ska använda dessa som stöd för berättandet, man hamnar fort i skrivandet på dator i ASL och för de yngsta de som går i förskoleklass kan det ibland upplevas som tråkigt. ASL är så mycket mer än bara skrivandet på datorn. Att visa hur en berättlese är uppbygd är lättare om man använder sig av bilder både stillbilder och rörliga bilder. I iPads finns ju allt redan du har kamera, fimkamera, redigeringsprogram, olika appar för att arbeta med berättandet och i ett format som tilltalar eleverna. Att sedan få möjlighet att visa upp sitt arbete för sina kompisar lyfter eleverna och de är stolta över sitt verk. Puppet Pals HD är den app jag hade tänkt vi ska börja med den kostar 22 kr men man kan använda så mycket mer i den än gratisversionen. Att inte ha för bråttom låta eleverna få lära sig appen, inte hasta vidare till nästa app låta det ta tid känns också som en viktig aspekt eftersom utbudet är stort på appar så är det lätt att hamna i  ”appcirkusen”. Det ska bli intressant att följa dessa förskoleklasser under denna termin.

Annonser