Elevernas första försök ….

…att berätta med Sock puppets och Puppet Pals HD  i fredags var en populär aktivitet tyvärr hann inte alla men vi fortsätter imorgon. Glädjen i två av flickornas ansikten när de visat upp sin film och kommenterade att den blev ju riktigt bra och hur nöjda de var var härligt att se.

Annonser

Första genomgången med iPad appar :)

Igår hade vi första genomgången med appar som man kan använda i berättande. Vi tittade på Sock Puppets och Puppet Pals,  pedagogerna prövade att använda dem och Sock Puppets lockade till många glada skratt först för att det är en läppsynk i appen men framförallt röstförvrängningen lockade till skratt.

I läroplanen i Svenska Centralt innehåll och i kommentarsmaterialet till Svenska står det att eleverna ska få kunskaper om/i att:
-hur man skapar texter där ord och bild samspelar.
-använda muntliga presentationer och muntligt berättande.
-hur bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
-lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
-upptäcka skillnader mellan tal och skriftspråk.
-hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser
-berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

Dessa två appars användningsområden stämmer mycket väl in i beskrivningen på vad eleverna bör få möta i undervisningen för att utveckla sin kunskaper i svenska.

Tips på upplägg:

  1. Pedagogen visar på appen, vilka möjligheter det finns till karaktärer och bakgrunder, sen får eleverna (parvis) samtala om innehållet i sin berättelse pedagogen skriver ned berättelsen. Man kan koppla ihop detta med ett givet tema som man redan har planerat att jobba med.
  2. Eleverna får en introduktion i hur appen fungerar, vilka möjligheter som finns, eleverna får med stöd av pedagogen hjälp att återberätta sin berättelse via appen.
  3. Sen måste man som pedagog skapa forum för att eleverna ska få möjlighet att visa upp sin produktion och tänk på att det ska göras inom en rimlig tid. Låt kompisarna få tycka till om berättelsen men bara positiva saker.
  4. Respons från föräldrar är också viktigt, så hitta ett forum för att de ska få möjlighet att se sina barns produktioner också. Maila eller använd er av ett YouTube konto. 
  5. Låt eleverna få göra flera produktioner, en gång är för lite. Jämför de olika produktionerna ser ni något lärande? Dokumentera
  6. Vad har jag som pedagog för reflektioner på arbetet med iPads? Dokumentera