Programmering Scratchjr

Fil 2016-01-12 10 26 50

 

 

 

 

 

 

Har nu introducerat programmering i en elevgrupp. Jag har valt Scratchjr eftersom jag tycker det är en bra app att börja med för elever i 6-7 års ålder sen kan man i nästa steg prova på Scratch. Fördelen med Scratchjr är att den är gratis och finns för iPad. Det finns även en webbsida Scratchjr där det finns mycket färdigt material som man kan använda i undervisningen. Allt material är CC så det är tillåtet att kopiera och använda i skolan.

 

Annonser

Appen Ordens magi

Tänk vad en app kan göra skillnad för elever som inte visar så mycket intresse för bokstäver att se att man kan ha kul och lära sig bokstäver samtidigt. Visade några elever på appen Ordens magi, iPaden var uppkopplad mot projektorn så det var flera elever som blev intresserade när de såg vad man kunde göra. Det skrevs bokstäver och namn, eleverna hjälptes åt att hitta rätt bokstäver till sina namn, deras syskon och föräldrar. Lärplatta är verkligen iPadens rätta namn.

ordensmagi

Trådlöst via dator till projektor

Har under en tid försökt hitta ett bra sätt att köra trådlöst med iPad till projektorn i klassrummen och hittat en lösning som jag tycker fungerar riktigt bra men man måste gå via en datorkoppling till projektorn. Airserver heter programmet som man installerar på datorn här kan du ladda hem det http://www.airserverapp.com/en/Download/Referrer/272355
Man får prova på det i 7 dagar se kan man köpa det för ca 15 dollar till 5 datorer. Här finns en Youtube film om hur man går tillväga när man använder det 

Elevernas första försök ….

…att berätta med Sock puppets och Puppet Pals HD  i fredags var en populär aktivitet tyvärr hann inte alla men vi fortsätter imorgon. Glädjen i två av flickornas ansikten när de visat upp sin film och kommenterade att den blev ju riktigt bra och hur nöjda de var var härligt att se.

Första genomgången med iPad appar :)

Igår hade vi första genomgången med appar som man kan använda i berättande. Vi tittade på Sock Puppets och Puppet Pals,  pedagogerna prövade att använda dem och Sock Puppets lockade till många glada skratt först för att det är en läppsynk i appen men framförallt röstförvrängningen lockade till skratt.

I läroplanen i Svenska Centralt innehåll och i kommentarsmaterialet till Svenska står det att eleverna ska få kunskaper om/i att:
-hur man skapar texter där ord och bild samspelar.
-använda muntliga presentationer och muntligt berättande.
-hur bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
-lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
-upptäcka skillnader mellan tal och skriftspråk.
-hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser
-berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

Dessa två appars användningsområden stämmer mycket väl in i beskrivningen på vad eleverna bör få möta i undervisningen för att utveckla sin kunskaper i svenska.

Tips på upplägg:

  1. Pedagogen visar på appen, vilka möjligheter det finns till karaktärer och bakgrunder, sen får eleverna (parvis) samtala om innehållet i sin berättelse pedagogen skriver ned berättelsen. Man kan koppla ihop detta med ett givet tema som man redan har planerat att jobba med.
  2. Eleverna får en introduktion i hur appen fungerar, vilka möjligheter som finns, eleverna får med stöd av pedagogen hjälp att återberätta sin berättelse via appen.
  3. Sen måste man som pedagog skapa forum för att eleverna ska få möjlighet att visa upp sin produktion och tänk på att det ska göras inom en rimlig tid. Låt kompisarna få tycka till om berättelsen men bara positiva saker.
  4. Respons från föräldrar är också viktigt, så hitta ett forum för att de ska få möjlighet att se sina barns produktioner också. Maila eller använd er av ett YouTube konto. 
  5. Låt eleverna få göra flera produktioner, en gång är för lite. Jämför de olika produktionerna ser ni något lärande? Dokumentera
  6. Vad har jag som pedagog för reflektioner på arbetet med iPads? Dokumentera
     

Nu är det dags att starta med iPads i förskoleklass :)

Har fått möjligheten att jobba med 2 förskoleklasser när de ska få starta med iPads i ASL. Tanken är att vi ska använda dessa som stöd för berättandet, man hamnar fort i skrivandet på dator i ASL och för de yngsta de som går i förskoleklass kan det ibland upplevas som tråkigt. ASL är så mycket mer än bara skrivandet på datorn. Att visa hur en berättlese är uppbygd är lättare om man använder sig av bilder både stillbilder och rörliga bilder. I iPads finns ju allt redan du har kamera, fimkamera, redigeringsprogram, olika appar för att arbeta med berättandet och i ett format som tilltalar eleverna. Att sedan få möjlighet att visa upp sitt arbete för sina kompisar lyfter eleverna och de är stolta över sitt verk. Puppet Pals HD är den app jag hade tänkt vi ska börja med den kostar 22 kr men man kan använda så mycket mer i den än gratisversionen. Att inte ha för bråttom låta eleverna få lära sig appen, inte hasta vidare till nästa app låta det ta tid känns också som en viktig aspekt eftersom utbudet är stort på appar så är det lätt att hamna i  ”appcirkusen”. Det ska bli intressant att följa dessa förskoleklasser under denna termin.